خرید لایک خارجی اینستاگرام

هنگامی که کاربر وارد پیج اینستاگرام می شود پس از بررسی تعداد فالوورهای آن پیج به تعداد لایک های پست های پیج هم توجه خاصی می کند. به همین دلیل است که داشتن لایک زیاد و منتناسب با تعداد فالوورها برای یک صفحه امتیاز بسیار زیادی محسوب می شود.به طور مثال در نظر بگیرید شما صفحه ای با 10 کا فالورر فیک دارید اما تعداد لایک های پست های شما 50 تاست. هنگامی که کاربر با این دو عدد مواجه می شود مطمئن می شود که به این صفحه نمی تواند اعتماد کند. در وب سایت فیک فالوور با ارزان ترین قیمت و در زمانی کم تعداد لایک های خود را افزایش دهید و کسب و کار اینترنتی خود را گسترش بدهید.